De meeste mensen die een gebitsprothese hebben, kunnen hier prima mee overweg. Ter
ondersteuning vindt u hier nuttige tips voor een goed gebruik van de gebitsprothese.

Onderhoud
Reiniging
Voedsel- en speekselresten hechten zich gewoonlijk na korte tijd aan het gebit, waardoor
de prothese stroef kan worden. Nieuw materiaal hecht zich daardoor nog makkelijker aan
de prothese. Op deze voedingsbodem kunnen bacteriën en schimmels groeien, waardoor
ze ontstekingen veroorzaken. Maak er daarom een gewoonte van om uw prothese elke
dag, na iedere maaltijd, zowel aan de binnen- als buitenzijde goed te reinigen. Bacteriën
en schimmels krijgen zo geen kans.
Borstel en zeep
De beste en goedkoopste manier om uw prothese schoon te maken, is met de hand.
Gebruik hierbij een borstel, water en normale, liefst vloeibare, handzeep. Met een harde
nagel of met een speciale protheseborstel kunt u in alle hoeken en spleetjes komen. Na
afspoelen met koud water is de zeepsmaak geheel verdwenen. Leg uit voorzorg iets in de
wasbak of vul deze met water, zodat de prothese niet beschadigt als die uit uw hand glipt.

Reinigingstabletten
Het gebruik van sterk schurende reinigingsmiddelen of tandpasta’s wordt afgeraden.
Hierdoor wordt het protheseoppervlak juist ruwer, met meer aanslag als gevolg. Veel
mensen gebruiken reinigingstabletten. Deze lossen op in water, waarna de prothese enige
uren in deze oplossing moet liggen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen raden wij af. Dit
omdat ze onvoldoende schoonmaken en ze soms stoffen bevatten die het
prothesemateriaal kunnen aantasten.
Hardnekkige aanslag
Tandsteen, bepaalde voedingsgewoonten of medicijnen geven soms een aanslag op de
prothese die u niet weg kunt poetsen. Vraag in dit soort gevallen bij de controle aan uw
tandarts of de prothese professioneel kan worden gereinigd en gepolijst.

Mondhygiëne
Tandvlees
Juist als u tandeloos bent, is het verstandig de mond goed te blijven reinigen of poetsen.
Borstel het ‘tandvlees’ van uw onder- en bovenkaak met een zachte tandenborstel en
eventueel met wat tandpasta. Op deze manier maakt u niet alleen uw mond schoon, maar
verbetert u ook de doorbloeding van het ‘tandvlees’.

Tong
Besteed speciale aandacht aan het reinigen van uw tong. De aanslag die daar zit, zorgt
namelijk vaak voor een onfrisse adem. Probeer met de borstel of een spatel het achterste
van uw tong schoon te maken.
Gevoelige mond
Heeft u een gevoelige mond? Probeer dan samen met de tandarts achter de oorzaak te
komen. Spoeldrankjes om de mond minder gevoelig te maken, zorgen vooral voor
vermindering van de klachten, maar halen de oorzaak meestal niet weg.
’s Nachts: in of uit?

Voor het slapen
Wij adviseren u om uw prothese voor het slapen uit te doen. Tijdens de slaap is er een
grote kans dat u onbewust met de kiezen klemt of knarst. Zonder dat u dat in de gaten
heeft, kan hierdoor het ‘tandvlees’ onder de prothese beschadigen. Dit kan uiteindelijk
leiden tot ontstekingen en een versnelde botafbraak. Door uw prothese enige tijd uit te
laten, geeft u het ‘tandvlees’ bovendien de kans te ontspannen, waardoor het beter wordt
doorbloed. Heeft u er om sociale of andere redenen veel moeite mee uw kunstgebit ’s
nachts uit te doen? Overweeg dan om alleen de bovenprothese te dragen.

Bewaren
Bewaar de prothese na reiniging in een afgesloten bakje met een paar druppels vers
water. Zo droogt uw kunstgebit niet uit. Leg de prothese niet helemaal in water, want dat
bevordert kalkafzetting. Als u een beetje tafelazijn aan de bewaarvloeistof toevoegt,
voorkomt u kalkafzetting (tandsteen). Als er al kalkafzetting op uw prothese zit, zorgt de
tafelazijn ervoor dat u dit makkelijker kunt verwijderen.

Kauwen en bijten
Dubbelzijdig kauwen
Veel mensen hebben bij het kauwen een voorkeurszijde. Leer uzelf aan om zeer bewust
aan beide zijden tegelijk te kauwen. Dit is een moeizaam proces dat zeker enige weken
oefening vergt. Als u uw prothese eenzijdig gebruikt, belast u namelijk onderliggende
mondweefsels niet gelijkmatig. Dit heeft negatieve gevolgen voor het houvast van de
prothese en het kauwpatroon. Ook uw kauwkracht wordt er in de loop van de tijd
beduidend minder door. Door dubbelzijdig te kauwen, traint u uw kauwspieren veel meer
en blijft uw kauwkracht langer op een goed niveau.

Bijten
Wen eraan om niets met uw voortanden af te bijten. De voortanden maken met opzet
nauwelijks tot géén contact. Te grote krachten veroorzaken een overbelasting van het
onderliggende bot, dat juist in dit gebied erg snel kan slinken. Hierdoor verliest de
prothese veel van haar houvast.

Minder kiezen
Het aantal kiezen in uw prothese is kleiner dan in een ‘normaal’ gebit. U mist nu de
verstandskies en de tweede grote kies. Ook is vaak de tweede kleine kies naar achteren
verplaatst. Deze aanpassingen hebben technische redenen. De onderprothese heeft de
neiging bij een te groot aantal kiezen sneller te verschuiven of te kantelen. Het gevolg is
dan een losse prothese die pijn kan veroorzaken.
Porselein of kunsthars?
Vaak worden porseleinen tanden en kiezen gebruikt, omdat deze beduidend minder snel
slijten. Deze elementen zijn echter wel bros, en kunnen bij een val gemakkelijk breken.
Om speciale redenen kunnen kunstharselementen worden gebruikt. Zeker als de kaken
nog erg hoog zijn, is met kunsthars beter te werken. De vorm van de kiezen is zodanig dat
u bij het malen van het gebit overal evenveel contact blijft houden. Hierdoor wordt de kaak
gelijkmatig belast. Dit is goed voor het behoud van houvast op langere termijn.

Kleefmiddelen
Het gebruik van kleefcrème of -poeder is niet verkeerd als dit u helpt over een bepaalde
drempel te komen. Het is belangrijk dat u deze middelen niet gebruikt om een slechte
pasvorm of een gebrekkige houvast te compenseren. Bij een slechte pasvorm wordt uw
kaak foutief belast, wat kan leiden tot schade aan ‘tandvlees’ en bot. Overleg daarom met
uw tandarts als u dergelijke middelen wilt gebruiken.

Controle
Laat de prothese en uw mond in elk geval iedere twee jaar controleren. Slijtage van de
prothese ontdekt u meestal zelf. Veranderingen in de mond merkt u echter vaak niet,
omdat die geleidelijk optreden. U kunt er irritatie en ontstekingen door krijgen, met als
gevolg een versnelde afbraak van het bot. Dat moeten we proberen te voorkomen.

Opvullen
Soms vindt uw tandarts het nodig om uw prothese aan te passen door de prothese op te
vullen. Dit kan meestal in een dag gebeuren. Is er zo veel bot geslonken dat de kiezen niet
goed meer op elkaar komen, dan kunnen deze worden ‘overgezet’. Dit duurt meestal enige
dagen tot een week.

Vervangen
Uw tandarts kan u ook adviseren een geheel nieuwe prothese te nemen. Dat is nodig als
de prothese niet goed meer past, vaak breekt of als de kiezen in het geheel niet goed
meer op elkaar komen. Omdat het slinkproces geleidelijk gaat, bent u zich hiervan niet
direct bewust. Het is mogelijk dat uw omgeving u er wel eens op heeft geattendeerd dat
uw gezicht wat ‘ingevallen’ lijkt. De beslissing om een prothese te vervangen, neemt u in
overleg met uw tandarts.

Reparatie
Raakt een tand of kies los, of breekt uw prothese? Laat deze dan door de tandarts of
tandprotheticus repareren. Gebeurt dit regelmatig, dan is meestal sprake van een
verkeerde belasting. Neem hierover contact op met uw tandarts.

Klachten
Soms is het verstandig uw tandarts tussen de controles door te raadplegen, zoals bij:
• Irritatie of pijn.
• Loszittende gebitsprothese(s).
• Ontstoken mondhoeken.
• Esthetische problemen.
• Kauw- of spraakproblemen.
• Vermoeid of pijnlijk gevoel van de kaken of aan de zijkant van het hoofd.
• Pijn bij het oor of bij het kaakgewricht.
• Gevoel van misselijkheid of kokhalsneiging bij het dragen van de prothese.
• Vaak voorkomende reparaties.
Ook voor andere klachten kunt u contact opnemen met uw tandarts. Als uw behandeling
bij het CBT is afgerond, raden wij u aan voor meer specifieke vragen of problemen uw
eigen tandarts te raadplegen.

FAQ

Meer informatie

Klik hier

Handige Tips

Meer informatie

Klik hier

Gallerij

Meer informatie

Klik hier

Klaar voor een glimlach?

Maak een afspraak