Het is niet aangetoond dat het gebruik van witte vullingen schadelijk is voor de
gezondheid. Wie na het aanbrengen van de vulling klachten krijgt, doet er goed aan dit
aan de tandarts te melden.