Of er gehecht moet worden hangt af van de mate van de te verwachten nabloeding en de
grootte van de wond. Als de tandarts de kies of tand trekt, wordt er meestal niet gehecht.
Als er gehecht wordt, gebeurt dit met hechtdraad, dat na een tijdje zelf oplost.