Implantaten kunnen door een tandarts die zich in de implantologie heeft bekwaamd, een
tandarts-implantoloog of een kaakchirurg worden aangebracht. De kroon of brug op de
implantaten wordt door een tandarts(-implantoloog) gemaakt in samenwerking met een
tandtechnisch laboratorium. In geval van een overkappinsprothese op de implantaten kan
de behandelaar een tandarts of tandprotheticus zijn. Deze laatste is geen tandarts, maar
iemand die specifiek is opgeleid om gebitsprothesen te maken.