Ontstoken tandvlees:

Nogal wat mensen krijgen op latere leeftijd ernstige tandvleesproblemen.
Iedere keer als u iets eet of drinkt, vormt zich een doorzichtig, zacht en kleverig laagje op
uw tandvlees, tanden en kiezen: (tand)plak. Als u de tandplak die langs de rand van het
tandvlees en tussen de tanden en kiezen zit niet verwijdert, veroorzaken de bacteriën in
de plak ontstoken tandvlees. Niet verwijderde plak kan hard worden en verkalken tot
tandsteen. Aan tandsteen hecht zich weer gemakkelijk nieuwe plak. De
tandvleesontsteking kan daardoor verergeren. Rood, gezwollen en bloedend tandvlees
zijn de kenmerken van ontstoken tandvlees.

Wortelcariës:

Op latere leeftijd kunnen aan de tandwortel gaatjes ontstaan: de zogeheten wortelcariës.
Het tandvlees trekt zich terug, waardoor de tandwortel gedeeltelijk bloot komt te liggen. Op
deze plaats ontbreekt het beschermende glazuurlaagje. Tanden en kiezen zijn hier extra
kwetsbaar voor gaatjes. Door het terugtrekkende tandvlees wordt de ruimte tussen tanden
en kiezen bovendien groter, en juist daar hoopt tandplak zich gemakkelijk op. Tandplak
veroorzaakt gaatjes, vooral op de blootliggende wortels van de tanden en kiezen.

Droge mond:

Een droge mond wordt veroorzaakt door een tekort aan speeksel. Speeksel
vergemakkelijkt spreken, kauwen en slikken. De bevochtiging met speeksel vereenvoudigt
bovendien de bewegingen van wangen, tong en lippen. Ook heeft speeksel een
reinigende werking op de tanden, de kiezen en het mondslijmvlies. Door onvoldoende
speeksel vormt zich sneller dan normaal tandplak.
Sommige medicijnen hebben als bijwerking dat de speekselklieren worden geremd in de
afgifte van speeksel. Dat geldt met name voor medicijnen tegen hoge bloeddruk,
slaapmiddelen en antidepressiva. Ook te weinig drinken kan een van de oorzaken van een
droge mond zijn. Daarnaast kan een droge mond optreden bij uitdroging door koorts of
diarree.