Voordelen:

Witte vullingen zijn tandkleurig en daardoor niet of nauwelijks te onderscheiden van de
eigen kleur van tanden en kiezen.
Het witte vulmateriaal wordt geplakt aan de tand of kies. Er hoeven geen gezonde delen
van de tand of kies te worden weggeslepen om het vulmateriaal houvast te geven. Dit is
wél noodzakelijk bij een amalgaamvulling (het grijze vulmateriaal).
De plaktechniek zorgt ook voor een goede hechting van de vulling aan de tand of kies,
waardoor deze weer sterker wordt.

Nadelen:

Niet alle witte vullingen zijn zo sterk als amalgaamvullingen. Daarom worden ze soms niet
gebruikt voor grote vullingen in de kiezen.
Het is bewerkelijker om een witte vulling aan te brengen dan een amalgaamvulling. Voor
het repareren van tanden of kiezen met wit vulmateriaal zijn dan ook veel meer
handelingen nodig. Het kost derhalve meer tijd.
Witte vullingen zijn duurder dan amalgaamvullingen. Uw tandarts kan aangeven wat de
behandeling gaat kosten.
De nadelen zijn dus: niet allemaal even sterk, het aanbrengen is bewerkelijk, duurder.