Dementie is op weg om volksziekte nummer één te worden. Dementie kan de staat van de
mondgezondheid dramatisch beïnvloeden. Dat blijkt uit een net verschenen proefschrift
van onderzoeker Helena Nilsson. Zij nam deel aan een uniek wereldwijd onderzoek naar
veroudering.

Parodontitis een risicofactor
Tandarts Nilsson geeft aan dat “parodontitis een even duidelijke risicofactor is als hart- en
vaatziekten of het consumeren van grote hoeveelheden alcohol”. Haar onderzoek omvat
een Zweedse studie over veroudering en ouderenzorg. Het doel is om de factoren –
medisch, psychologisch en sociaal – te identificeren die goed ouder worden bevorderen.
Nilsson heeft onderzocht of tandverlies en parodontitis verband houden met cognitieve
stoornissen, hetgeen een indicatie kan zijn voor beginnende dementie. Dit werd uitgevoerd
door het controleren van klinische en radiologische onderzoeken van 1147 personen.

Risico op dementie
Nilsson heeft dezelfde cognitieve testinstrumenten gebruikt die worden gebruikt bij het
evalueren / onderzoeken van personen met een risico op dementie. Zij wilde zien of
parodontitis een cognitieve stoornis kon voorspellen bij mensen die aanvankelijk werden
gekenmerkt als cognitief gezond. Welke factoren kunnen voorspellen of een dergelijke
verslechtering zal optreden? De onderzochte personen werden gedurende zes jaar
gevolgd. Zelfs met betrekking tot risicofactoren zoals hoge leeftijd en laag
opleidingsniveau, bleek parodontitis een significante invloed te hebben op het risico op
cognitieve stoornissen.

Verband parodontitis en dementie
Het verband tussen parodontitis en dementie kan zijn dat individuen niet voor hun
mondgezondheid kunnen zorgen als gevolg van dementie. Er zijn echter andere
hypothesen met betrekking tot een mogelijke relatie, zoals veel voorkomende
ontstekingsfactoren en een verminderde kauwfunctie. Meer informatie over het onderzoek
vindt u in Medical Express.