Afslijpen van de tand of kies:
Tijdens de eerste afspraak wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er
genoeg ruimte is om een kroon te maken. Tijdens de behandeling zal de tandarts u vaak
plaatselijk verdoven.

Afdruk maken:
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de
afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtig
afdrukmateriaal in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch
laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt vervolgens de kroon of brug
gemaakt. Rechts is een animatie te zien van het nemen van een afdruk. De laatste jaren
worden steeds meer kronen in de computer ontworpen en (gedeeltelijk) computergestuurd
gefabriceerd (CAD-CAM). De stap van het gipsmodel kan overgeslagen worden door het
scannen van de afdruk en ook het nemen van de afdruk zelf zal steeds meer komen te
vervallen door het direct scannen van de preparaties in de mond.

Beetregistratie:
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en
bovenkaak op elkaar passen. Dit is noodzakelijk om de hoogte van de kroon en de vorm
van het kauw-/snijvlak te kunnen bepalen. Daarvoor is een afdruk van de
tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje of een ander
registratie materiaal.

Kleur bepalen:
Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige
buitenlaag van porselein. Samen met uw tandarts of ook de tandtechnieker zoekt u een
geschikte kleur uit aan de hand van een kleurenschema. In sommige situaties kan vlak
voordat de kroon geplaatst wordt, de kroon nog bij u gepast worden (in biscuit) zodat de
laatste kleur finesses nog door de tandtechnieker aangebracht kunnen worden.

Noodvoorziening:
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies, maakt de tandarts
een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet daar geen harde of kleverige producten mee.
De tijdelijke kroon is hier niet op berekend. Het is verstandig om bij breuk of losraken van
de tijdelijke kroon contact op te nemen met uw tandarts.
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan
de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens
schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt de kroon enige tijd stevig aan.