Een kroon is een bedekking van een zodanig beschadigde tand dat er niet genoeg
houvast is voor een vulling. Een brug daarentegen is een combinatie van twee of
meerdere kronen om de ruimte van de ontbrekende tand op te vullen. Beide worden
geplaatst door middel van snel hardend ‘cement’.