Een kroon is een speciaal kapje van metaal of porselein die op een beschadigde tand of
kies wordt gezet. Hiermee wordt de eigen tand of kies onder de kroon beschermd en geeft
het meer stevigheid. Ook kan een kroon geplaatst worden op een implantaat als er geen
eigen tand of kies meer is.