Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of
kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Hierdoor krijgt de tand of kies zijn
oorspronkelijke vorm en functie weer terug.