Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan
weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit
twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’
genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de
open ruimte komen.