Na plaatsen van de implantaten kan het tandvlees ter plaatse pijnlijk en gezwollen zijn.
Daarvoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven. Ook is het verstandig
gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan te
passen. Uw behandelaar kan u daarbij adviseren.
De eerste maanden na plaatsen mag u de implantaten niet te zwaar belasten. Een tijdelijk
geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk. Twee
tot zes maanden na het inbrengen zitten de implantaten stevig in het bot vastgegroeid en
kan de tandarts of een tandprotheticus (in geval van een overkappinsprothese) hierop de
kroon, de brug of de prothese maken. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving
soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.