Soms is het nodig om een tand of kies te trekken. Bijvoorbeeld als een tand of kies niet
meer te redden is of andere tanden in de weg zit. Meestal doet de tandarts deze
behandeling zelf. In sommige gevallen zal hij je doorverwijzen naar de kaakchirurg.