Wanneer u moet spoelen, hangt sterk af van het product dat u gebruikt. Raadpleeg de
instructies op de verpakking of in de bijsluiter. Hierin vindt u ook informatie met hoeveel
mondspoelmiddel u moet spoelen, hoe lang u dat moet doen en hoe vaak. Geeft uw
tandarts of mondhygiënist u een advies voor gebruik van een spoelmiddel? Volg dan dat
advies.