1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel
van de tand of kies verloren zijn gegaan.
2. Om breuk van ene tand of kies te voorkomen bij een grote vulling en/of
wortelkanaalbehandeling.
3. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht
gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.