In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een
implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele
voorwaarden voldoen:
• Ook het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval
dan moet dat eerst worden behandeld.
• De aangebrachte voorzieningen moeten goed worden onderhouden.
• Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een nadelige invloed op het succes
van de implantaten.
De behandelaar beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft
en of het kaakbot geschikt is om te implanteren. Soms is het nodig nieuw kaakbot te
maken op plaatsen waar onvoldoende bot is.