Er zijn verschillende redenen om een tand of kies te trekken. Het gaat voornamelijk om
een tand of kies, die niet meer behouden kan worden, omdat deze dermate is aangetast
dat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Ook kan de reden voor het trekken van
een tand of kies getrokken zijn dat er ruimte gemaakt moet worden voor andere tanden en
kiezen. Dit gebeurt meestal in combinatie met een beugel. Bij verstandskiezen kan het
voorkomen dat er te weinig ruimte in de kaak aanwezig is of dat ze niet goed doorbreken.
In dat geval kan besloten worden om ze uit voorzorg te trekken. Na het trekken van een
tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Hierdoor kunnen de buurtanden of
kiezen gaan bewegen , is er mogelijk verlies van kauwfunctiekunnen, kunnen de tanden of
kiezen boven of onder de getrokken kies uitgroeien of is het niet mooi (front) meer.
Daarom is het vaak noodzakelijk het ontstane gat weer op te vullen. Er zijn daartoe
verschillende mogelijkheden, zoals: frameprothese, brug, implantaat, prothese of een
plaatje