De huidige generatie jonge ouders is opgegroeid met fluoridetandpasta. Tussen 1970 en
1990 zijn in de mondgezondheid grote sprongen vooruit gemaakt. Toch is er nog een
enorme gezondheidswinst te halen. Gewoon Gaaf wil de mondzorg voor kinderen
effectiever maken. Gewoon Gaaf betekent een omslag in de mondzorg, waarin preventie
meer vanzelfsprekend is.