Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat u
ziet en is voorzien van een sterke laag glazuur. De wortels ziet u niet en hebben géén
glazuur. Zodra het tandvlees zich terugtrekt, komt dus een stukje van de tand zonder
glazuur bloot te liggen. Dit poreuze materiaal is tandbeen. In tandbeen zitten kanaaltjes
die verbonden zijn met de zenuwholte binnenin de tand of kies. Als het tandvlees de
kanaaltjes afsluit, merkt u daar niets van. Is het tandvlees weg, dan komt door warme,
koude, zoete of zure prikkels het vocht in die kanaaltjes in beweging. Die beweging irriteert
de zenuwen en veroorzaakt zo de pijn.