Een tand of kies verkleurt meestal niet na een wortelkanaalbehandeling. Als er toch enige
verkleuring ontstaat, kan uw tandarts die meestal verhelpen. Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden. Vraag uw tandarts om advies.