Onze dagelijkse mondhygiëne bestaat uit het tweemaal per dag twee minuten
tandenpoetsen met eenfluoridetandpasta. Aanvullend kan uw tandarts of mondhygiënist u
aanraden de ruimten tussen uw tandenen kiezen schoon te maken en/of uw mond te
spoelen met een mondspoelmiddel. Wie bijvoorbeeld een beugel draagt of te weinig
speeksel in de mond heeft, loopt een verhoogd risico loopt op het krijgen van gaatjes
(cariës). Dan is tweemaal per dag tandenpoetsen met fluoridetandpasta onvoldoende. Uw
behandelaar kan dan adviseren een mondspoelmiddel met fluoride te gaan gebruiken. Na
een uitgebreide tandvleesbehandeling kan uw behandelaar tijdelijk een spoelmiddel met
chloorhexidine aanraden. Wie zijn mond gezond en de conditie van zijn tandvlees op peil
wil helpen houden of een frisse smaak in zijn mond waardeert, kan na het tandenpoetsen
zijn mond aanvullend spoelen met mondwater. Wie mondspoelmiddelen gebruikt, blijft
daarnaast gewoon zijn tanden tweemaal per dag poetsen.