Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts.
Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer
of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag
zitten. Vertel dat de tandarts deze of de volgende keer ook even in zijn of haar mond wil
kijken, net zoals bij u zelf. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tandartsbezoek is normaal en
hoort erbij.