Sommige mensen knarsetanden in hun slaap of drukken de kiezen stevig op elkaar. Dat
kan een onnodige druk geven op de plaat- of frameprothese en het tandvlees. Daarnaast
herstelt het tandvlees beter als u uw gebitsprothese ‘s nachts uit doet. Overleg met uw
tandarts wat u het beste kunt doen. Hebt u de prothese niet in uw mond? Bewaar deze
dan in een glas water. Ververs het water iedere dag. U kunt uw prothese ook in een glas
gevuld met een reinigingsmiddel bewaren. Spoel de gebitsprothese altijd goed af met
water, voordat u het weer in uw mond plaatst.