Veel ouders denken dat ze hun kinderen tekortdoen als ze geen fluoridebehandeling in de
mondzorgpraktijk krijgen. De beste fluoridebehandeling is het 2x per dag poetsen met
fluoridetandpasta. Dat is bovendien veel prettiger dan een fluoridebehandeling bij de
tandarts. Het achterwege laten van een fluoridebehandeling bij de tandarts is een bewuste
en verantwoorde keuze van je mondzorgverlener.