Veel ouders zien het niet sealen van de kiezen van hun kind (en hun broertje of zusje wel)
als onderbehandeling. Als de tandarts of mondhygiënist geen reden heeft om het gebit van
je kind te sealen, is dat een bewuste en verantwoorde keuze. In zowel gesealde als nietgesealde kiezen kunnen gaatjes ontstaan.