Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts gebruikt men een zeer kleine hoeveelheid
straling, waardoor de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering is. Deze kans
is zo klein dat dit nauwelijks in een getal is uit te drukken. Om dit duidelijker te maken
vergelijken we het met een aantal situaties uit het dagelijks leven. Zo is het stralingsrisico
van het maken van twee röntgenfoto’s vergelijkbaar met dat van een vliegreis van
Nederland naar de Verenigde Staten. Bij het vliegen staan we bloot aan meer straling,
deze is op grote hoogte sterker dan op de grond.

Het risico is ook vergelijkbaar met een wintersportvakantie van 14 dagen. In hoge
gebieden worden we eveneens aan meer straling blootgesteld. Toch moet bij straling, hoe
weinig ook, zorgvuldig te werk worden gegaan. Elke keer als een röntgenfoto gewenst is,
moet het nut daarvan worden afgewogen tegen het risico van het niet, of te laat ontdekken
van een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking.