Een beugel trekt of duwt je tanden en kiezen in de goede richting. Een beugel moet je
regelmatig laten bijstellen. Dan blijft hij je tanden en kiezen de juiste kant op duwen