De complete implantaatbehandeling bestaat uit een aantal stappen die we hieronder
toelichten.

1. Consultatie:
Het consult is de eerste stap in het hele behandelingsproces. De behandelaar maakt een
OPG foto (een röntgenfoto waar onder- en bovenkaak in een foto zichtbaar zijn) en indien
nodig, nog andere röntgenfoto’s. De behandelaar voert een mondonderzoek uit en u kunt
klachten en problemen bespreekbaar maken. Het is belangrijk dat u uw actuele en
vroegere gezondheidsstatus met de behandelaar deelt, zodat de behandelaar de juiste
oplossingen kan voorstellen.
Als de behandelaar voldoende informatie heeft, kan hij/zij de mogelijke oplossingen met u
bespreken. Vraag naar de voor- en nadelen van de diverse oplossingen, zodat u goed op
de hoogte bent om de voor u juiste keuze te maken. De behandelaar zal een
behandelplan met u opstellen, waarin bepaald wordt waar implantaten geplaatst worden
en of er nog extra ingrepen nodig zijn met betrekking tot het kaakbot.

2. Plaatsen van implantaten:
Het plaatsen van implantaten is een vrij eenvoudig proces dat plaatsvindt onder
plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, zal er in het tandvlees een klein
sneetje gemaakt worden. Op deze manier wordt het kaakbot bereikt. In het kaakbot wordt
een klein gaatje geboord en opgeboord tot de gewenste dikte en lengte. Dit is afhankelijk
van de afmeting van het te plaatsen implantaat. Een implantaat varieert van ca. 3mm tot
5mm doorsnede en ca. 7mm tot 16mm lengte.
Zodra het implantaat in het kaakbot geplaatst is, wordt deze afgesloten met een tijdelijke
genezingskap. Het is belangrijk dat u de eerste 2-3 dagen geen grote inspanningen zoals
sporten, zwaar tillen e.d. verricht en u moet uw mondhygiëne goed op peil houden.
Als er geen gebruik gemaakt is van oplosbare hechtingen, worden na ca. 1 week de
hechtingen verwijderd.

3. Inhelingsperiode: het genezen kan beginnen
Om het implantaat goed vast te laten groeien in het kaakbot, is een inhelingsperiode
nodig. Deze rustperiode varieert van 6 weken tot 6 maanden. Een aantal factoren is
bepalend voor dit grote tijdsverschil, zoals het individuele herstelvermogen, het type
implantaat dat gebruikt is en op welke positie in de kaak het implantaat geplaatst is.
Of het implantaat in de onder- of bovenkaak geplaatst is, is de grootst bepalende factor.
Het bot in de onderkaak is gemiddeld genomen veel harder en dichter van structuur. Dit
heeft als voordeel dat implantaten sneller vastgegroeid zijn. Het bot in de bovenkaak is
minder hard en poreuzer, waardoor het vastgroeien ook langer duurt en meer tijd nodig is.
Afhankelijk van de individuele situatie wordt er tijdens de inhelingsperiode een tijdelijke
vervanging geplaatst. Dit kan het oorspronkelijke kunstgebit zijn, dat aangepast wordt of
een tijdelijke kroon- of brugconstructie. Hierdoor hoeft u niet tandeloos te zijn tijdens de
inhelingsperiode.

4. Vervaardigen van uw nieuwe tanden:

Het vervaardigen van uw nieuwe tanden, zoals een kroon, brug of gebit is een fase die uit
een aantal stappen is opgebouwd. Uw nieuwe tanden worden gemaakt in een
tandtechnisch laboratorium. Het type voorziening, bepaalt ook het aantal stappen. Houd
rekening met 2-5 keer dat u terug moet naar uw behandelaar of naar uw eigen tandarts.
Uw behandelaar zal dit met u bespreken, zodat u weet waar u aan toe bent.

5. Plaatsen van uw nieuwe tanden:
Zodra de implantaten goed zijn vastgegroeid in uw kaakbot en uw nieuwen tanden klaar
zijn, kunnen deze geplaatst worden. De tijdelijke genezingskap wordt verwijderd en uw
nieuwe tanden worden bevestigd op het implantaat. Het vrijuit lachen kan beginnen.

6. Nazorg:
De behandeling is zo goed als voltooid en sluit af met een heel belangrijk onderdeel van
de hele behandeling. De nazorg. Een implantaat heeft een goede mondhygiëne nodig om
duurzaam te kunnen zijn. U moet uw tanden en kiezen onderhouden, alsof het om uw
eigen, natuurlijke tanden en kiezen gaat. Bespreek met uw behandelaar hoe u dit het
beste kunt doen in uw situatie. Een goede mondhygiëne is vereist om lang en
probleemloos met uw gebit te kunnen doen! Ook bij implantaten!