Voorbehandelingen:
Voordat de tandarts de overkappingsprothese kan maken, moet hij een aantal
voorbereidingen uitvoeren, de zogenoemde voorbehandelingen.

Het uitkiezen van de pijlers:
Eerst kijkt de tandarts zorgvuldig welke wortels van uw tanden of kiezen hij het beste kan
gebruiken als pijlers onder uw overkappingsprothese. Vaak zijn dit de wortels van de
hoektanden. Om de kwaliteit van uw wortels goed te kunnen beoordelen, zal uw tandarts
röntgenfoto’s maken.

Het trekken van de kiezen:
Meestal zal uw tandarts daarna de kiezen trekken die hij niet als pijlers voor de
overkappingprothese gebruikt. Na het trekken moeten de wonden enige tijd gelegenheid
krijgen om te genezen. Uw tanden blijven dus voorlopig nog staan. In het begin is het
zonder kiezen een beetje behelpen. Maar u zult zien dat het toch wel snel meevalt. Neem
contact op met uw tandarts als het niet zo is. Kort na het trekken van uw kiezen zijn de
wonden nog niet goed genezen. Dan kunt u het beste zacht voedsel nemen. Daarna kunt
u weer proberen te eten wat u gewend was.

De voorbehandeling van de pijlers:

De tanden of kiezen waarvan de wortels als pijlers gaan dienen, krijgen doorgaans een
voorbehandeling. Elke wortel heeft binnenin een holte. Uw tandarts reinigt en vult die. Dit
voorkomt dat er later ontstekingen aan de wortels ontstaan. Soms is deze behandeling in
het verleden al uitgevoerd. Dan hoeft uw tandarts dit niet nog eens te doen.

Ik heb een overkappingsprothese. Moet ik voor controle naar de tandarts?:
Het is noodzakelijk dat u éénmaal per halfjaar voor controle naar uw tandarts gaat. De
tandarts controleert de wortels, uw kaken en de overkappingsprothese. Bovendien kan hij
u begeleiden bij het schoonhouden. Ook kan hij mogelijk kleine mankementen aan de
wortels en de overkappingsprothese die u zélf niet direct opmerkt verhelpen.