Foto van één of enkele tanden en kiezen
Het maken van foto’s kan op twee manieren gebeuren. Bij de ene manier klemt u een
speciale houder met een film tussen de tanden en kiezen.
Bij de andere manier houdt u de film zelf met de vinger tegen de binnenkant van de tand
of kies. Daarna richt de tandarts het röntgenapparaat van buitenaf op de film en maakt de
opname.