Bij een onderkaak kan de behandeling in totaal zo’n 3 maanden duren. En zo’n 8
maanden in geval van de bovenkaak. Dit is afhankelijk van het herstelvermogen van uw
kaakbot en de prothetische voorziening die u krijgt. In de meest voordelige uitgangspositie
zal een behandeling in totaal 3 maanden duren.
De behandeling zal 5 fases kennen, met elk hun eigen tijdsduur. De periode tussen de
fases in, is afhankelijk van uw behandelplan en uw herstelvermogen.