Ongeveer twintig procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder draagt
een gedeeltelijk of een volledig ‘gewoon’ kunstgebit. Bijna eenderde deel van deze
mensen heeft er problemen mee. Vaak past na verloop van tijd het kunstgebit niet goed
meer. Dat komt meestal door het slinken van de kaken. Hierdoor ontstaat ruimte tussen
het kunstgebit en de kaak. Het kunstgebit gaat dan steeds losser zitten.
Als enkele wortels van uw tanden of kiezen behouden kunnen blijven, kan het slinken van
uw kaken voor een groot deel worden voorkomen. De druk die ontstaat door het kauwen,
wordt bij een ‘gewoon’ kunstgebit opgevangen door de tandeloze kaken. Bij een
overkappingsprothese wordt die voor een belangrijk deel opgevangen door de pijlers
onder het kunstgebit. Hierdoor slinken de kaken veel minder snel.