Wanneer u een afspraak heeft voor het trekken van een kies of tand, is het belangrijk van
tevoren goed te eten. Als u geneesmiddelen slikt, kunt u deze gewoon innemen. Als u
bloedverdunners gebruikt, dient u dit wel ruim van tevoren aan de tandarts door te geven.
In dat geval moet u namelijk, in overleg met de behandelend arts of trombosedienst,
tijdelijk stoppen met de medicijnen. Ook bij ander medicijngebruik is het zeer verstandig de
tandarts hier altijd van op de hoogte te stellen.