Probiotica roepen veel vragen op bij de consument. Een probioticum is een
voedingsmiddel met levende micro-organismen waaraan een gezondheidsbevorderende
werking wordt toegeschreven. Yakult bijvoorbeeld. In de levensmiddelenindustrie worden
probiotica aanbevolen voor een verbetering van de algemene gezondheid of de
verbetering van bijvoorbeeld de ‘weerstand’. Fabrikanten van probiotica werken dan ook
met diverse gezondheidsclaims.
De probioticaleveranciers werken ook aan probiotica waaraan mogelijk voordelen op het
gebied van mondgezondheid kunnen worden toegeschreven. Er is echter nog geen
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, waaruit de positieve werking van probiotica in
de mond wordt aangetoond. We zullen dus nog op probiotica die een positief effect
hebben op de mondgezondheid moeten wachten.