De wortelkanaalbehandeling is in de meeste gevallen nagenoeg pijnloos uit te voeren.
Mocht u tijdens de behandeling toch op sommige momenten pijn ervaren, dan kunt u dit
het beste vertellen aan de tandarts. Hij/zij kan u dan (in de wortelkanalen) bijverdoven
zodat u minder gespannen in de stoel zal liggen.
In enkele gevallen waarbij er een acute ontsteking aanwezig is, soms gecombineerd met
pus (abces) is het gebied lastig te verdoven en kan de behandeling helaas pijnlijk uitvallen.
Over het algemeen zal de behandeling na de start op een later tijdstip worden afgemaakt,
wanneer er ook beter te verdoven is.