Ga met de afgebroken tand direct naar de tandarts. Houd daarbij het tanddeel nat! De
tandarts bekijkt of hij het afgebroken stuk kan terugplaatsen. Als terugplaatsing niet
mogelijk is, herstelt de tandarts de tand met tandkleurig materiaal (composiet). Als er geen
klachten zijn, doet de tandarts aan een afgebroken melktand doorgaans niets. Eventueel
slijpt hij de scherpe rand van de tand glad, zodat uw kind de tong niet beschadigt.